Жашоого жол көрсөтүп багыт берген, Талыкпас акыл, эмгек сөз менен

Жашоого жол көрсөтүп багыт берген,
Талыкпас акыл, эмгек сөз менен.
Билимден бийиктикти, урмат, сыйды,
Табышкан ак эмгектен, маңдай терден.
ТалМУнун алдындагы КОБББнын башталгыч класстарды окутуу адистиктеринин 2-курсунун студенттери учурдагы кырдаалга карабай дистанттык түрдө билим берген, ардактуу ишти аркалаган, окуу жайдын жалпы окутуучулар жамаатына рахмат айтып, сагынуу менен ыр сунушту.