Тарых адистигинин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери менен бирдикте 15.06.20 да дипломдук алдын-ала коргоо болуп өттү

Тарых адистигинин күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмүнүн студенттери менен бирдикте 15.06.20 да дипломдук алдын-ала коргоо болуп өттү. (И-16, Икз-15 группалары). Кафедра башчысы жана окутуучулар карантинге байланыштуу онлайн экзамендин жүрүшү, рандом, Zoom программалары тууралуу кеңири түшүнүк беришти. Жана дагы студенттердин дипломдук иштери тууралуу маалымат алып, коргоо даяр экендиги тууралуу айтылды.