ТалМУнун окумуштуулар кеңеши онлайн форматта өткөрүлдү

ТалМУнун окумуштуулар кеңеши онлайн форматта өткөрүлүп, күн тартибиндеги окуу жайдын институционалдык аккредитациядан өтүү даярдыгы, факультеттердеги окуу-усулдук, илимий-изилдөө, сырткы байланыштар жана тарбия иштеринин аткарылышы боюнча маселелер каралып, тиешелүү чечимдер кабыл алынды.