ТалМУнун алдындагы КОБББда кезектеги педкеңеш болуп өттү

ТалМУнун алдындагы КОБББда кезектеги педкеңеш болуп өттү. Учурдагы кырдаалга байланыштуу кеңеш zoom программасы аркылуу дистанттык-онлайн түрүндө жүргүзүлдү. Педагогикалык кеңешти окуу жайдын директору, педагогика илимдеринин доктору А.Ж.Ажибаева ачып, күн тартибине ылайык педкеңешти баштады. Кеңеште:1. Колледждин китепканасынын ишинин отчету (Ибраимова Р.Т.) 2. Автомектептин ишинин отчету (Кынат Шергазы) 3. Жаңы окуу жылына даярдоо иштеринин жүрүшү (Казымбеков Т.) 4. Ар түрдүү маселелер талкууга алынып, андан тышкары дистанттык-онлайн сабактардын жана сынактардын жүрүшү; алардын уюштурулушу; жылдын жыйынтыктары тууралуу маселелер каралды. Педкеңештин соңунда окуу жайдын директору жалпы окутуучулардын жамаатына ушундай кырдаалда иштеп, ийгиликтерди жараткандарына, студенттерге окуу, тарбия жана илимий иштеринде да бирге аткарган жетишкендиктерине ыраазычылык билдирүү менен педкеңешти жыйынтыктады.