ТалМУнун алдында Канат Кеңешбеков атындагы археологиялык-этнографиялык музей

ТалМУнун алдында Канат Кеңешбеков атындагы археологиялык-этнографиялык музей.ТалМУнун 20 ж.карата 2016-жылы уюштурулган.