ТалМУда мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн кесипке багыттоо видео-конференциясы уюштурулду

ТалМУда мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн кесипке багыттоо видео-конференциясы уюштурулду. Ага мектеп бүтүрүүчүлөрү, мектеп директорлору, мугалимдери, ТалМУнун тиешелүү түзүмдөрүнүн окутуучулары катышышты. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы Т.Ташманбетов тарабынан мектеп бүтүрүүчүлөрүнө ТалМУдагы адистиктер, орто жана жогорку кесиптик билим алуунун артыкчылыктары туурасында презентациялык маалыматы берилди. О.э. университеттин окуу жана илимий иштери боюнча проректору С.Жумалиев сөз алып, ТалМУнун жетишкен ийгиликтери, студенттерге каралган ыңгайлуу шарттар-жеңилдиктерге токтолду. ТалМУнун кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө даярдалып жаткан адистиктер боюнча секция жетекчиси Л.Сатаева кыскача маалымат берди. Андан кийинки бөлүк суроо-жооп түрүндө өтүп, катышуучулар тарабынан тапшыруу шарттары, ЖРТ, жеңилдиктер, жатакана, контракт төлөмдөрү ж.б. маселелер боюнча суроолор берилип, тиешелүү кызматкерлер берилген суроолорго жооп беришип, мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн кабыл алуу комиссиясы онлайн консультацияларды уюштурууну пландап жатышканын билдиришти.