ТалМУда мамлекеттик сынактар аралыктан алынып, онлайн формада жүргүзүлүүдө

ТалМУда мамлекеттик сынактар аралыктан алынып, онлайн формада жүргүзүлүүдө. Ал үчүн мамлекеттик сынак комиссияларына атайын мультимедиялык аудиториялар санитардык талаптарды сактоо менен даярдалып, сынак тапшыруучу бүтүрүүчү экзамендик билеттерди тандоону ТалМУнун сайтына кошулган Random программасы аркылуу тандап жооп берет. Сынактын жыйынтыгы дагы Zoom, Jitsi программаларынын жардамы менен онлайн угузулуп, жыйынтык баалары түшүрүлгөн ведомосттор компьютерден шыр чыгарылып комиссия мүчөлөрүнүн колдору коюлуу менен тастыкталат. Бардык процесс видеого түшүрүлүп, иш кагаздары электрондук түрдө алмашылат.