ТалМУда “Эл баасы” аккредитациялоо агенттигинин эксперттери тарабынан аккредитациялоо боюнча семинар өткөрүлдү

ТалМУда “Эл баасы” аккредитациялоо агенттигинин эксперттери тарабынан аккредитациялоо боюнча семинар өткөрүлдү. Ага гуманитардык, педагогикалык адистиктерди даярдаган кафедралардын окутуучулары жана окуу бөлүмүнүн кызматкерлери катышты.