“Салттуу билим жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференция болуп өттү

ТалМУда “Аймактарды өнүктүрүү, региондорду санариптештирүү жана балдарды колдоо жылына” карата “Салттуу билим жана заманбап технологиялар: баланы өнүктүрүүдөгү жана тарбиялоодогу жаңы мамилелер” аттуу эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференция болуп өттү. Илимий конференцияга Россия Федерациясынын Алтай мамлекеттик университетинин, Ж.Баласагын атындагы КУУ, ОшМУ, ОГПИ, ЖаМУ, БатМУ, КӨУ, ОшТУ, Кызыл-Кыя педагогикалык институтунун жана ТалМУнун окумуштуулары активдүү катышышты. Аталган илимий конференцияда жалпы жонунан 72 илимий макала окулуп, 7 секцияда илимий талкуулар жүрүп, 4 макала пленардык отурумда баяндалып, аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, балдарды өнүктүрүп-тарбиялоо маселелерине, алдыңкы педагогикалык тажрыйбаларга, социалдык-гуманитардык, табигый-техникалык багыттар боюнча орчундуу маселелерге байланышкан макалалар окулуп талкууланды. Секциялык иштердин жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынып, мыкты макалалардын авторлоруна ТалМУнун грамоталары ыйгарылды. Сыйлыктарды салтанаттуу тапшырып жатып ТалМУнун ректору, профессор А.Ш.Упенов эл аралык илимий-практикалык конференциянын катышуучуларына ыраазычылык билдирип, бүгүнкү илимий аянтча аркылуу жогорку окуу жайларынын ортосундагы кызматташуунун жаңы багыттары уланарын баса белгиледи. Эл аралык илимий-практикалык онлайн-конференциянын соңу IT технологиялар боюнча мастер-класс менен жыйынтыкталды.