«Мектепке чейинки билим берүү»

2019-2020 – окуу жылында эле «Мектепке чейинки билим берүү» адистиги боюнча күндүзгү бөлүмдөн 25 студент, сырттан окуу бөлүмүнөн 44 студент бүттү.

КДО-17группасы 2019-2020 бүтүрүүчүлөрү куратору филос.и.к., доцент Кудабаева Гулира Байдылдаевна менен.