Кесиптик орто билим берүү бөлүмү (колледж)

КЕСИПТИК ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ БӨЛҮМҮ

Талас мамлекеттик университетинин алдындагы Кесиптик орто билим берүү бөлүмү Кыргыз Республикасынын Билим жана Илим министрлиги тарабынан берилген лицензиялардын негизинде 28.07.2009-жылдын № 62/6 ТалМУнун ректорунун буйругу менен уюшулган.

Талас мамлекеттик университетинин алдындагы Кесиптик орто билим берүү бөлүмү лицензиялык талапка жана окуу процессинин жүрүшүнүн шарттарына жооп берген профессионалдык адистерди даярдоодо билим берүү иш-аракеттерин жүргүзө алган окуу жайдын катарына кире алды.

Колледждин административдик түзүмү

Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн директору – педагогика илимдеринин доктору, профессор А.Ж.Ажибаева

директордун окуу иштери боюнча орун басары: М.С. Джумабеков

директордун тарбия иштери боюнча орун басары: А. Алымбеков

күндүзгү окуу бөлүмүнүн методисти: В. Добулбекова

сырттан окуу бөлүмүнүн методисти: А. Тагаева

китепканачы: Р. Ибраимова

Окуу жайдын жалпы жамааты

Окуу жайдын административдик түзүмү окуу жана тарбиялык иштеринин жүргүзүлүшүн көзөмөлдөп, окуу процессинин үзгүлтүксүз аткарылышына, Республикадагы орто кесиптик билим берүү системасынын модернизацияланышындагы жаңы форматтагы адистердин даярдалышына бардык шарттарды түзүү менен Билим берүүнүн стандартынын негизинде иш алып барышат.

2018-2019-окуу жылында 050721 “дене тарбия” адистиги, 140212 «электр менен камсыздоо (тармактар боюнча)», 190604 «автомобиль транспортун техникалык тейлөө жана оңдоо» жана 220206 «маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу (тармактар боюнча)”, 050709 «башталгыч класстарда окутуу» адистиги, 080110 “экономика жана бухгалтердик эсеп”, 030503 “укук таануу” Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттиги (ААОПО) тарабынан аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, сертификат алынды.

Кесиптик орто билим берүү бөлүмүндө окуу пландары түзүлүп, алардын негизинде модулдук-рейтинг системасы менен студенттерге азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерин даярдап, негизги максат катары окуу процессин, илимди жана окутуунун инновациялык ыкмаларын эффективдүү интеграциялоонун негизинде коомдун заманбап талаптарына жооп берген адистерди калыптандыруу.

Муну менен Кыргызстандын социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө интеллектуалдык борборлордун бирине айланууну келечектеги максат катары коюп, алдыңкы көрсөткүчтөргө умтулуунун үстүндө келе жатат.

Секциялар:

  • Гуманитардык дисциплиналар секциясы

  • Математика-техникалык секциясы

  • Табигый илимдер секциясы

  • Коомдук-экономикалык илимдер секциясы

  • Педагогика секциясы

Гуманитардык дисциплиналар секциясы.

Гуманитардык дисциплиналар секциясы 2009 окуу жылында Гуманитардык илимдер секциясы деген ат менен уюшулган. 050303 “чет тили адистигинин күндүзгү окуу формасында 9 жана 11-класстын базасында кабыл алып, чет тили мугалими квалификациясына ээ болгон жалпы 2012-окуу жылына чейин 56 студент бүтүрүүчүлөрдү даярдап келген. 2009-2013 окуу жылына чейин адистик чыгарылып, бирок Билим Берүү Министрликтин жарлыгы менен педагогикалык багыттагы адистиктердин орто кесипке ээ болуусуна бөгөт коюлуп, 2014-2018 – окуу жылына чейин чет тили адистиги кыскартылган.

2016-2017 окуу жылына “китепкана таануу” адистиги ачылган. Ал эми 2018-2019-окуу жылына кайрадан чет тили адистиги ачылган.

Алгач 2009-2010- окуу жылында секция башчысы болуп Турдалиева Венера дайындалган. Кайра 2010-2012-окуу жыл аралыгында секция башчысы болуп Жоробекова Бактыгул Советбековна дайындалган. 2012-2020- окуу жыл аралыгынан тартып Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна секция башчысы болуп эмгектенип келүүдө.

Секция башчысы: А.Д.Аязбекова. Билим берүүнүн мыктысы

Гуманитардык дисциплиналар секциясынын окутуучулары окуу процессинде төмөндөгү негизги максаттарды алдыга коюу менен иш алып барышат.

1.Окуу – усулдук көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана аларды колдонуу.

2.Окутуучулардын негизги илимий – теориялык жана методикалык деңгээлин көтөрүү.

3. Компетенттүү мамилелердин негизинде студенттердин билимин модулдук- рейтинг системада баалоо жана анын методдорун иштеп чыгуу.

4. Республиканын жана Талас аймагынын туруктуу социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү үчүн компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо болуп саналат.

Секцияда окутуу – усулдук, уюштуруу – усулдук, илим – изилдөө жана тарбиялык иштер боюнча иш пландары түзүлүп, алардын негизинде иш жүргүзүлөт.

Секциянын жамааты

Секциянын түптөлүшүнө Билим берүүнүн мыктысы Аязбекова Амангүл Дүйшенбековна, Байдөөлөтов Майрамбек Караевич, Поминова Галина Леонидовна, Майчинова Айна, магистр Жоробекова Бактыгул Советбековна, Усупжанова Асель, Осмоналиева Жаркын Бейшенбековна,Турдалиева Венера, Ибраимова Аида Молдозаковнанын салымдары чоң. Ошондой эле секциянын андан нары өсүшүнө Ж.Е.Жамансартова, Н.С.Казыбаева, К.Шапакова ж.б. өз учурунда секцияга тиешелүү иш кагаздарын, окуу жана тарбиялык иштеринде алгылыктуу иштерди жасап келишкен деп белгилеп кете алабыз.

2019-2020- окуу жылына карата секцияда 13 окутуучу эмгектенет. Алар окуу жайдын өнүгүшүнө бүт аракетин жумшап, кесиптик окуу жайдын талаптарына жооп берүүсүнө көңүл буруу менен студенттерге илимий негизге таянып, кызыктуу лекцияларды окууга жана практикалык сабактарды интерактивдүү методдор менен жеткиликтүү кылып окутууга аракеттенишет.Секциянын окутуучулары жыл башында түзүлгөн графиктин негизинде университеттин жана колледждин алкагында ачык сабактарды өтүшөт

Ачык сабакты талкулоо учурунда