IT квалификацияны жогорулатуучу вебинарлар жүрүп жатат

ТалМУда окутуучулар жана административдик кызматкерлер үчүн окутууну дистанттык формада жүргүзүү ыкмалары, онлайн сабактарды даярдоо, электрондук платформаларды иштеп чыгуу, студенттер менен кайтарым байланышты жакшыртуу, онлайн мониторинг, билим берүү порталын пайдалануу ж.б. темаларда IT квалификацияны жогорулатуучу вебинарлар жүрүп жатат.