“Инклюзивдик билим берүү”

«Педагогика» секциясынын окутуучусу Сыдыкова Гулжан Сатыбаевна Талас шаарынын мэриясынын грамотасын алган. Гулжан Сатыбаевна “Инклюзивдик билим берүү” боюнча 2020-жылы Бишкекте өтүлгөн республикалык фонд СОРОС жана Борбордук Азиянын Евразиялык фонд уюштурган семинарга катышуу менен “Педагогикалык факультеттердин студенттеринин базалык изилдөө көндүмдөрүн калыптандыруу” боюнча долбоордо Талас шаарынын мектептеринде «Мектепке чейинки билим берүү» адистигинин студенттер менен бирдикте илимий изилдөө иштерин жүргүздү.