«Илим.Технологиялар.Инновациялар» жаш илимпоздордун жана студенттердин арасында республикалык онлайн илимий-практикалык конференция өткөрдү

М.М.Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы “2020-жыл Кыргыз Республикасында аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо» жылынын алкагында 0ш ТУнун
«Илим.Технологиялар.Инновациялар» жаш илимпоздордун жана студенттердин арасында республикалык онлайн илимий-практикалык конференция өткөрдү.
Онлайн конференцияга М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз Экономикалык университетинен, Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук университетинен, И.Разаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинен, Ош мамлекеттик университетинен, Жалал Абад мамлекеттик университетинен, Адышев атындагы Ош Технологиялык университетинен илимпоздор жана студенттер катышты.Онлайн конференциянын “Санариптештируу шартында эл аралык стандарттар боюнча бухгалтердик эсеп,анализ жана аудитти өркүндөтүү” секциясында экономика жана менеджмент кафедрасынын ага окутуучусу М.К.Дуйшебаеванын жетектөөсүндө БУА-17 тобунун студенти А.Н.Нурбекова баяндама жасап,кафедралар ортосундагы конкурста биринчи орун алып, сертификат жана акчалай сыйлыкка ээ болду.
Аталган онлайн конференцияга экономика жана менеджмент кафедрасынан И.А.Рыскулбеков,М.К.Дуйшебаева Жана Буа-17 тобунун студенти А.Н.Нурбекова катышышты.