Илим күнүнө карата Университетте онлайн турундо иш-чара болуп өттү

ТАЛМУ Илим күнүнө карата Университетте онлайн турундо иш-чара болуп өттү. Университеттин мамлекеттик тил боюнча проректору, ф.и.к. К. Т. Жунусалиева жалпы илимпоз окумуштууларды ректораттын атынан майрамы менен куттуктады.Илимий иш багытында албан ийгиликтерди каалады. Өмүр, илим, маданият – бардыгы изденүүнү талап кылат. Изденип жаңыны табуунун негизинде ар нерсе жашарат, коктойт, өнүгөт. Кесиптештерибизге илимий иш жаатында коомго пайда келтирүүсүнө,коомубуздун өркүндөп өнүгүүсүнө өздөрүнүн өрнөктүү салымын кошо берүүсүнө тилектештигибизди билдирип корком маданий программаны арнадык.