Техникалык процесстердин технологиялары кафедрасы

Техникалык процесстердин технологиялары кафедрасы

РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА – кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты.

Техникалык процесстердин технологиясы» кафедрасы ТалМУнун ректорунун №214 буйругунун негизинде 2016-жылы сентябрь айында «ИСТ», «ОБД» жана «ЭС» кафедраларынын негизинде уюшулган.

Кафедра:

710200 «Информациялык системалар жана технологиялар экономикада»

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу»

640200 «Электр энергетикасы жана электротехника» тармактары боюнча адистерди чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын бекитилген штаттык курамында 10 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 1 илимдин доктору, 4 доцент (3 илимдин кандидаттары), 2 ага окутуучу, 2 окутуучу, 1 методист бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 50 % түзөт.

Кафедранын материалдык-техникалык базасында 2 компьютердик класс жана 4 лабораториялык кабинеттер бар. Биринчи компьютердик класста акыркы муундагы Intel core TM (i5) 5 компьютер, Intel(R) Celeron  2 даана, Pentium(R) – 2 ядерлүү 8 даана компьютер орнотулган, экинчи залында  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 4 даана, Intel(R) Celeron  3 даана компьютер орнотулган. Бардык компьютерлер локалдык тармакка, INTERNETке кошулган.

670300 «Транспорттук процесстердин технологиясы» адистигинде ЖКЭ, ТКК, ТТТО, ТСУДД жана ТКМ дисциплиналары үчүн жол белгилери боюнча стендер, планшеттер, сүрөттөр менен жабдылган 3 класс, 1 окуу – өндүрүштүк лаборатория жана илимий-изилдөө лабораториясы бар. Окуу өндүрүштүк лабораториясы «Транспорт техникасы, тейлөө жана оңдоо» дисциплинасына багытталган.

ТПТ” кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында айыл өкмөттөрү, областык, райондук, шаардык мекеме-уюмдар, өнөр-жай ишканалары, коомдук мекемелер, налог башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АК “Талас-Сүт”, АК “Биримдик”, КБ “Кыргызстан”, “Кыргызпочтасынын” Таластагы филиалы, микрокредиттик компания жана банкттар менен келишимдин негизинде иш жүргүзүп, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат.

Кафедранын Ж. Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаева атындагы КМУнун, КГУСТАнын, Ош технологиялык институттарынын кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 7 патент алынган жана 200 макала, 6 китеп жана 50 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

670300 «Жол кыймылынын уюштурулушу жана коопсуздугу» адистиги 2017-2018 окуу жылында EdNet агентствосунан аккредитациядан 4 жылдык мөөнөткө өттү.

Кафедра бардык өндүрүштүк тармакта иштөөгө жогорку квалификациялуу, профессионалдуу, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.РАЕВА ЧЫНАРКҮЛ ТУРГУНБЕКОВНА

Кафедра башчысы

Илимий наамы: педагогика илимдеринин кандидаты (2015-ж.)
Илимий даражасы: доценттин м.а. (2015-ж.)

Билими: 1995-ж. Ош мамлекеттик университетинин «Математика жана информатика» адистигин бүтүргөн.

Аспирантура: 2014-ж. И. Арабаев атындагы КМУнун аспирантурасын аяктаган.
Илимий эмгектери: 2 окуу куралы жана 30 ашык илимий макалалар жана методикалык көрсөтмөлөр жарыкка чыккан.       

Байланышуу маалыматтары: e-mail: raeva.chynara@mail.ru.КУРМАНКУЛОВ ШЕКЕРБЕК ЖАНЫШБАЕВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (1990-ж.),педагогика илимдеринин доктору (2016-ж.).

Илимий даражасы: профессордун м.а. ( 2016-ж.).

Билими: 1975-ж. Ош мамлекеттик университетинин «Физика» адистигин бүтүргөн.

Илимий эмгектери: бүгүнкү күнү 202 илимий-методикалык иштердин автору. Анын ичинде 3 монография, 1 окуу китеби, 4 окуу колдонмо китеби, 159 илимий макала жана 35 окуу-усулдук эмгектер. 

Кыргызстандагы педагогдор коомунун жана физиктер коомунун Талас облусу боюнча координатору.

5 изденүүчүгө илимий жетекчи

Педагогика илимдери боюнча доктордук (кандидаттык) диссертацияларды коргоо боюнча Диссертациялык кенештин мүчөсү.

Байланышуу маалыматтары: e-mail: sheken-55@mail.ru.АБДЫРАХМАНОВ ИМАНБЕК АСАНОВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (2002 ж ).

Илимий даражасы: доцент (2011-ж.).

Билими: 1976ж. Фрунзе политехникалык институтунун инженер-механик адистигин аяктаган.

Аспирантура: КР УИА алдындагы машина куруу институтунун аспирантурасын бүтүргөн.

Илимий эмгектери: 61 илимий эмгектин ээси. Анын ичинде 21 окуу –методикалык жана 40 илимий макалалар.

Байланышуу маалыматтар: Email: i.abdyrahmanov@mail.ruТУРГУНБАЕВ МЕЛИС СЫРГАБАЕВИЧ

Илимий наамы: техника илимдеринин кандидаты (2002-ж.).

Илимий даражасы: доцент (2005-ж.).

Билими: Ростов айыл чарба машина куруу институту, инженер-механик (1989-ж)..

Кызматы: Окуу жана илимий иштери боюнча проректор.

Илимий эмгектери: 19-окуу усулдук көрсөтмө, 90 илимий макала жана монографиясы жарыкка чыккан.

7 ойлоп табууга патент алган.КУРМАНАЛИЕВА АЙНУРА ОЗУБЕКОВНА

И лимий наамы: педагогика илимдеринин кандидаты (2017-ж.)
Илимий даражасы: доценттин м.а. (2018-ж.)

Билими: 1993-ж. Кыргыз техникалык университетинин «Эмгекке окутуунун жана жалпы техникалык сабактардын окутуучусу» квалификациясы берилген.

Кызматы: техникалык-экономикалык факультеттин деканы.

Илимийэмгектери: 1 окуу куралы (пособие) жана 45тен ашык илимий макалалар жана методикалык көрсөтмөлөр жарыкка чыккан.     

Байланышуу маалыматтары: e-mail: kurmanalievaa@mail.ru  Ж