Гуманитардык факультет

Билим берүү реформаларынын негизинде Талас мамлекеттик уиверситетинин гуманитардык факультети 1998-жылы И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинин филиалынын курамында түзүлгөн.

Факультет уюшулгандан бери филология (кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили) жана социалдык-экономикалык билим берүү багытында (тарых адистиги) адистерди даярдоо үстүндө үзүрлүү эмгектенип келет.

Окуу жайдын миссиясы жана максаты, келечегиазыркы ата-мекендик жана эл аралык талаптарга жооп берген кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди даярдоо мененТалас регионундагы ыкчам өнүгүп жаткан билим-илим, инновациялык-интеллектуалдык жана маданий-агартуу борбору катары кеңири билим берүүчүлүк жана илимий-изилдөөчүлүк кызматтарын камтыган окуу жана илимий борборлор менен өнөктөштүк байланыштарды өнүктүргөн, жогорку деңгээлдеги бүтүрүүчүлөрдү, атаандаштыкка жөндөмдүү адистерди калыптандыруучу жогорку окуу жайынан болуу.

Гуманитардык факультетте бакалавр багыты боюнча адистердин сапаттуу даярдалышына өзгөчө көңүл бурулат жана эл аралык, республикалык түрдүү программалар менен алмашуу аркылуу студенттердин ыкчам билим алуусун камсыз кылат. Мындай иш-чаралар өз кезегинде студенттердин чыгармачылыгын көтөрөт, азыркы мобилдүү өзгөрүлмө дүйнөдө өз ордун табууга өбөлгө түзөт.

Окуу процесси мамлекеттик окутуу стандарттарынын негизинде окуу пландарынын, модулдук иш программаларынын жана окутуунун Болондук процессинин принциптеринин негизинде жүргүзүлөт. Студенттердин билим деңгээлин текшерүү модулдук-рейтингдик системада, компьютердик технологияны колдонуу менен жүргүзүлөт жана алардын билимине коюлган бааллар тесттик тапшырманын (АВН программасы)жана текшерүүнүн түрлөрүнүн алкагында студенттерге коюлган талаптар ОМК жана силлабустарда көрсөтүлгөн баалоо системасынын негизинде аныкталат.

         Студенттердин билимин баалоонун негизги максаты-алар өз алдынча койгон милдеттерди аткаргандыгын, жыйынтык чыгарууга жетишкендиктерин, квалификацияга ээ болууда стандарттын талаптарына жооп берүүчү компетенцияларга ээ болгонун белгилөө болуп саналат.

Баалоонун критерийлери менен студенттер университеттин (www.talsu.kg) сайтында тааныша алышат.

Гуманитардык факультеттин профессордук-окутуучулар курамынын илимий даражасы -60% ти түзөт. Факультетте 2 филология илимдеринин доктору, 13 илимдин кандидаттары (5 тарых илимдеринин кандидаты, 4 филология илимдеринин кандидаты, 2 педагогика илимдеринин кандидаты, 1 социология илиминин кандидаты, 1 философия илиминин кандидаты) эмгектенет.

Гуманитардык факультеттин профессордук-окутуучулар жамааты окуу жайдын “Мыкты окутуучусу”, “Мыкты илимий кызматкер”, “Мыкты доцент”, “Мыкты куратор”, “Мыкты аспирант, изденүүчү” деген конкурстарынын жеңүүчүлөрү. КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин жана президенттин грамотасынын ээлери.

Факультетте К.Кеңешбеков атындагы музей, Д.Казакбаев атындагы китепкана, ресурстук борбор “Америка ордосу”, лингафон кабинети, компьютердик класстар, мамлекеттик тил, орус тил борборлору жана башка окуу-усулдук борборлор иш алып барат.

 

Эл аралык байланыштар

Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинде сырткы жана ички мобилдүүлүк жакшы жолго коюлуп жатат. Алсак, 2016-жылы 20-21-майда республикабыздын жети областында жайгашкан Ош мамлекеттик университети, К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети, Ош гуманитардык педагогикалык институту, С.Нааматов атындагы Нарын мамлекетттик университети жана Талас мамлекетик университетинин ортосунда ички мобилдүүлүктү өнүктүрүү боюнча Ош декларациясына кол коюлду. Бул Кыргыз Республикасынын билим берүү багытындагы ЖОЖдордун ортосундагы эң чоң тарыхый окуя болуп калды. Ал аркылуу 2016-жылдын сентябрь айынан баштап студенттер республикабыздын жети дубанына барып бирдей билим алууга, кызматташууга кеңири жол ачылды. Бул келишимдин алкагында факультеттин студенттери Кыргыз Республикасынын региондорунда жайгашкан ЖОЖдорунда билим алмашуу процессине активдүү катышып жатат.

Факультеттин окутуучулары «Fulbriht» билим берүү программасы боюнча АКШ мамлекетинин Нью-Йорк шаарындагы университетте, ТЕМПУС билим берүү программасынын негизинде Австрия өлкөсүндө ЭрасмусМундус программасынын негизинде Литвага, Чехияга, Казакстанга, Австрияга, Швецияда стажировкада болуп келишкен. Факультеттин жаш илимпоз адистери Эрасмус+ Мундус программасынын негизинде Түркия өлкөсүнүн Анадолу университетинин аспирантурасында окуп келген жана ушул программанын алкагында Германия өлкөсүндө Жорж Август университетинде илимий темалары боюнча илимий изилдөө жүргүзүп келишкен.

Ошондой эле факультеттин илимпоз-окумуштуулары Абдиева Ж.К., Айталиева Т.К., Конокбаев Р.Т., Жусупова М.М. Румыния мамлекетине, Кытай Эл Республикасынын Үрүмчү шаарындагы Шинжаң педагогикалык университетинде өткөн “Манас” эпосу жана кыргыз салты” илимий-практикалык жыйынга, Алтай крайында, Өзбекстан республикасынын Андижан шаарында, Москва шаарында өткөн эл аралык илимий-практикалык конференцияга илимий баяндамалары менен катышышкан.

2018-жылы Сатаева Г.С., Акынбекова А.Ү., Туркиянын Анкара шаарында Ч.Айтматовдун 90-жылдыгына арналган эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышып, жыйынтыгында алтын медалга татыктуу болушкан.

ОКУУ ПРОЦЕССИ

Факультеттеги окуу процесси окутуунун кредиттик технологиясы боюнча жүргүзүлөт. Филология багытындагы адистиктерде окутуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүргузулөт. Социалдык-экономикалык билим берүү багытындагы тарых адистигинде кыргыз, орус тилдеринде жүргүзүлөт. Күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө окутуунун дистанттык технологиялары ишке тереңдетилип киргизилүүдө.

Филология багытындагы (кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты, англис тили) жана социалдык-экономикалык билим берүү багытындагы (тарых адистиги) адистиктерде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик билим берүү стандартынын жана мамлекеттик типтүү пландардын талаптарына ылайык негизги билим берүү программалары (НББ) иштелип чыккан.Бардык адистиктин окуу пландары тышкы стейкхолдерлердин(иш берүүчулөр, бүтүрүүчүлөр) макулдашуусу менен каралат.

Факультет бугүнкүкундүн талабына жооп берген материалдык-техникалык базага ээ. Факульеттин аянтынын көлөмү 6208.77м.кв. түзөт.Коюлган нормативдик талапка жараша 1 студентке 11 м.кв. туура келет.

Факультетте 4 кафедра, көп тилдүүлүктү өнүктүрүүчү борборлор (кыргыз тили, орус тили, англис тили), ресурстук борбор “Америка ордосу”, студпарламент кабинети, лингафон кабинети, археология-этнографиялык музей, китепкана, компьютердик класстар бар.

Факультет бардык адистиктердин педагогикалык жана профессионалдык практикаларын окуу жайдын билим берүү мекемелери жана башка тиешелүү мекемелер  болгон келишимдердин негизинде жүргүзөт.

Факультетте студенттердин жетишүүсүң жана кыймылын контролдоону камсыздаган окуу процессинавтоматташтырган – АВН программасы иштейт.

ИЛИМИЙ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ

Факультетте 2 илимдин доктору С.С.Жумалиев жана Д.О.Кенжебаев жана 11 илимдин кандидаттары, доценттер эмгектенишет. Д.О.Кенжебаев, С.С. Жумалиев КР ЖАКтын кыргыз тили боюнча диссертациялык кеңештин мүчөлөрү, кандидаттык илимий даражаны алуу үчүн жазылган диссертациялык иштерди коргоодо диссертанттардын оппоненттери.

Кыргыз Улуттук илимдер Академиясынын Тарых жана мурас институту жана Кыргыз улуттук университети алдындагы тарых илимдери боюнча кандидаттык (докторлук) диссертацияларкоргоолуучу Д.07.18.574 диссертациялык кеңеши диссертанттантаргаТалас мамлекеттик университетинин “тарых жана коомдук илимдер кафедрасын” (2018-2019-жж, 2019-2020-жж.) жетектөөчү мекеме катары бекиткен. (Диссертанттар: Куттубекова В.М., Арзыбаев Т.К.) (Тема:Түндүк жана түндүк-батыш Кыргызстанда жашаган кыргыз үй-бүлөлөрүнүн совет доорундагы тамак-аш системасы (этнографиялык жана этносоциологиялык материалдардын негизинде)” “Кыргыздардын коңшу элдер менен болгон этносаясий жана маданий байланыштары (XIV-XVII кк.)” аттуу 07.00.07 – этнография, этнология, антропология адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияла).Бул дагы өз кезегинде окуу жайдын илимпоздорунун илимий чөйрөдөгү абройунун көрсөткүчү болуп саналат.

Факультеттегиилимдин кандидаттары Абдиева Ж.К., Айталиева Т. К., Жунусалиева К.Т., Акынбекова А.У., Жусупова М.М. – докторлук илимий темасынынүстүндө эмгектенишүүдө.

Орус-тили жана адабияты кафедрасынын ага окутуучусу Уркумбаева Р. илимий-изилдөө темасы боюнча талкууга даярданып жатат.Көкөев Т.К., Туткучбаева К., Алтыкеева Н.Ж., Өмүрбек к.Ү. илимий-изилдөө темаларынын үстүндө иштөөдө.

Республикалык деңгээлде өткөрүлгөн илимий–практикалык конференцияга факультеттин окутуучулары өздөрүнүн илимий макалалары менен активдүү катышып жатышат. Окутуучулар макалаларын даярдашып КРнын ЖАК тарабынан таанылган илимий-методикалык журналдарга илимий макалаларын жарыялоодо. Гуманитардык факультетин окутуучулары КРнын ЖОЖдордо өтүп жаткан илимий-практикалык конференцияларына жана эл аралык илимий практикалык конференциялардын активдүү катышуучулары. Алсак, Жусупова М.М. Өзбекистан Республикасынын Андижан шаарындагы эл аралык илимий-практикалык конференцияга “Зыйнат датка – тарыхый инсан” аттуу илимий макаласы менен катышып келди. Душеева К.А. 11-13 октябрь. «V Международный симпозиум тюркоязычныхнародов» аттуу илимий –практикалык конференцияга Казакстан республикасынын Алматы шаарындагы «Ч.Айтматовдун чыгармаларында адам жана адамзат проблемаларын көркөм чагылдырылышы немис адабий сынында» аттуу илимий макаласы менен катышты Симпозиумда К.А.-Душеевага сертификат тапшырылган.

Айталиева Т.К. – 2019-2020 – окуу жылында Москва шаарындагы РФ РАНХиГСтин теориялык фольклористика лабораториясынын “Манас” эпосунун сюжеттик-тематикалык көрсөткүчүн тузүү боюнча 72 сааттык семинарга катышып, сертификат алып келген. Москва шаарында жылда өткөрүлүүчү “Гайдардык окуу”иш чарасынын “Азыркы учурдагы билим берүү” аттуу талкуусуна катышып келген. Казакстан Республикасынын Нур-Султан шаарындагы Н.Назарбаев атындагы университетте өткөрүлгөн “Жогорку билим берүүдөгү лидерлик” аттуу форумга катышып, сертификатка ээ болгон.

ЖАШТАР САЯСАТЫ ЖАНА СТУДЕНТТИК ЛИДЕРЛИК

Талас мамлекеттик университетинин студент-жаштарын жаңы формацияда калыптандыруунун миссиясы:

  • Дүйнөлүк стандарттардын денгээлиндеги студенттердин сапаттуу билими
  • Студенттик өзүн-өзү башкаруу уюмунун ишинин эффективдүүлүгү менен тиешелүү тузүмдөр жана программалар менен болгон социалдык өнөктөштүгүн күчөтүү.
  • Студенттердин ар тараптан өнүгүүсүн жана өз алдынча өсүшүн камсыз кылуу.
  • ТалМУнун студенттери арасындагы маданий-массалык, коомдук иштердин жанданышына жана студенттердин окууга болгон кызыгууларын арттыруу, университеттик деңгээлде студенттердин ынтымак-биримдигин чыңдоо жана Кыргызстандын ЖОЖдорундагы студенттер менен интеграциялык байланыштарды күчөтүү, достук мамилелерди чыңдоо.

Студенттик өз алдынча түзүлгөн уюмдар – студенттердин жетишкендиги, студенттик лидерликтин, патриоттуулуктун мектеби – булар ар кыл темадагы студенттик уюмдар, бирикмелер, кызыгуулары боюнча түзүлгөн клубдар.

Талас мамлекеттик университетинде жаштар комитети, көркөм-адабий кружоктор, бий ансамбли, тапкычтардын, шайырлардын клубу, вокалдык группа, студенттик театрдык студия окуу жайдын көркөм жетекчисинин көзөмөлүндө  активдүү иш алып барат.

Студенттердин өз алдынча башкаруусу окуу жайдын студпарламентинин структурасында көрүнүп турат.Биздин окуу жайда лидерлик сапатты, интеллектуалды, өзүн-өзү реализациялоону жана адеп-ахлактык руханий дүйнөнү өнүктүрүүгөмүмкунчулүк түзүлгөн.