“Экономика” багытында билим алган бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдук ишин алдын ала коргоо боюнча онлайн конференция Zoom платформасында өткөрүлдү

2020- жылдын 17-июнунан баштап 2020-жылдын 19- июнуна чейин ТалМУнун Технология- экономикалык факультетинде экономика жана менеджмент кафедрасынын уюштуруусунда 580100 “Экономика” багытында билим алган бүтүрүүчүлөрүнүн дипломдук ишин алдын ала коргоо боюнча онлайн конференция Zoom платформасында өткөрүлдү.Онлайн конференцияны баштоо алдында экономика жана менеджмент кафедрасынын ага окутуучусу,модератор Э.Ж.Мамадалиев катышуучуларды конференциянын регламенти менен тааныштырып, ар бир дипломду алдын ала коргогонго 7-10 минута,ал эми суроо жоопторго 5 минутка чейин убакыт берилээрин маалымдады.
Ошондой эле онлайн конференция учурунда экономика жана менеджмент кафедрасынын башчысы, э.и.к.,И.А.Рыскулбеков бүтүрүүчү курстардын студенттерине мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестацияны тапшыруу боюнча типтүү нускама жөнүндө маалымат менен тааныштырды.
Онлайн конференция учурунда БУА-16,БУАк-16,,ЭУПз-15,БУАз-15 окуу тайпаларанын студенттери дипломду алдын ала коргоо учурунда Zoom платформасындагы “экранды демонстрациялоо” функциясын колдонуп,слайд көрсөтүштү.
Аталган конференцияга экономика жана менеджмент кафедрасынын башчысы,э.и.к.,доцент И.А.Рыскулбеков, экономика жана менеджмент кафедрасынын окутуучулары: М.К.Дуйшебаева,Э.Ж.Мамадалиев, Ж.Э.Омурканова,Т.Т.Ташманбетов, З.Б.Сонколова, Э.М.Арыкбаева жана бүтүрүүчү курстардын студенттери катышышты.