“Аралыктан билим берүүдөгү санариптик технологияларды өздөштүрүү”

ТалМУда технология-экономикалык факультетинин окуу-методикалык кенеши тарабынан уюштурулган онлайн режимдеги “Аралыктан билим берүүдөгү санариптик технологияларды өздөштүрүү” аттуу вебинар-тренингинин үчүнчү сессиясы Zoom платформасын колдонуу менен өткөрүлдү. Вебинар-тренингди баштоо алдында модератор, п.и.к., доцент А.О.Курманалиева вебинар бүткөн соң Google Classroom акысыз интерактивдик платформасында ар бир катышкан окутуучу практика жүзүндө иш алып баруусу шарт экенин белгиледи.
Вебинардын жүрүшүндө тренер Э.Ж.Мамадалиев Zoom платформасынын «экранды демонстрациялоо» функциясын колдонуу менен, ар бир окутуучуга иш жүзүндө Google Classroom платформасы менен иштөө процессин экрандан көрсөтмөлүү түрдө Google Chrome интернет браузеринен ачып, окуу прогрммаларынын сабактары боюнча студенттин жекече иштерин |тапшырмаларды аткаруу жана көзөмөлгө алуу этаптарын көрсөтүп үйрөттү.Вебинар-тренинг суроо жооп ирээтинде жыйынтыкталды.
Аталган вебинар-тренингге Талас мамлекеттик университетинин окуу жана илимий иштери боюнча проректору, ф.и.д., профессор С.С.Жумалиев; АББТБнын директору, саяс.и.к., доцент А.К.Укуева, гуманитардык факультеттин деканы, т.и.к., доцент Ж.К.Абдиева; ТалМУ колледждин директору, п.и.д., профессор А.Ж.Ажибаева жана университеттин, кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн профессордук-окутуучулар курамы катышышты. Анын ичинен аталган вебинар- тренингге экономика жана менеджмент кафедрасынын төмөнкү окутуучулары: А.К.Укуева,Г.Ж.Турсалиева М.К.Дуйшебаева, Э.Ж.Мамадалиев,Т.Ташманбетов, З.Б.Сонколова жана Э.М.Арыкбаева катышышты.