“Аралыктан билим берүүдөгү санариптик технологияларды өздөштүрүү” аттуу вебинар-тренингинин экинчи сессиясы

ТалМУда технология-экономикалык факультетинин окуу-методикалык кенеши тарабынан уюштурулган онлайн режимдеги “Аралыктан билим берүүдөгү санариптик технологияларды өздөштүрүү” аттуу вебинар-тренингинин экинчи сессиясы Zoom платформасын колдонуу менен өткөрүлдү. Вебинар-тренингди баштоо алдында модератор, п.и.к., доцент А.О.Курманалиева катышуучуларды вебинардын максаты менен тааныштырып, вебинардын аягында Ispring Free Cam программасынын жардамы менен жазылган видеосабагын ар бир окутуучу презентацияласа жыйынтыгы жакшы болорун белгиледи. Вебинардын жүрүшүндө тренер, п.и.к., доцент Ч.Т.Раева Zoom платформасынын «экранды демонстрациялоо» функциясын колдонуу менен, ар бир окутуучуга иш жүзүндө Ispring Free Сam менен иштөөнүн процессин экрандан көрсөтмөлүү түрдө интернеттен көчүрүп орнотуудан баштап, видеосабакты жазуунун этаптарын көрсөтүп үйрөтүп, катышуучулар тарабынан берилген суроолорго жооп берип, түшүнбөй калган жерлери боюнча практика жүзүндө кайрадан көрсөтүү менен кеңири түшүндүрүп берди. Аталган вебинар-тренингге Талас мамлекеттик университетинин окуу жана илимий иштери боюнча проректору, ф.и.д., профессор С.С.Жумалиев; мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, ф.и.к., доцент К.Т.Жунусалиева; окуу бөлүмүнүн башчысы Г.А.Бообекова; АББТБнын директору, саяс.и.к., доцент А.К.Укуева, табият таануу жана педагогика факультетинин деканы, б.и.к., доцент У.Ж.Мырзабекова; гуманитардык факультеттин деканы, т.и.к., доцент Ж.К.Абдиева; ТалМУ колледждин директору, п.и.д., профессор А.Ж.Ажибаева жана университеттин, кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн профессордук-окутуучулар курамы болуп жалпы 67 окутуучу катышты. Анын ичинен аталган вебинар- тренингге экономика жана менеджмент кафедрасынын төмөнкү окутуучулары: А.К.Укуева,Г.Ж.Турсалиева М.К.Дуйшебаева,Э.Ж.Мамадалиев,З.Б.Сонколова жана Э.М.Арыкбаева катышышты