ТалМУда окуу процесси интернет технологияларды кеңири колдонуу менен жүргүзүлүп жатат

ТалМУда окуу процесси интернет технологияларды кеңири колдонуу менен жүргүзүлүп жатат. Онлайн сабактар АВНден сырткары негизинен ZOOM аркылуу жана WhatsApp, Telegram тармактарынын видео-чат программаларын колдонуу менен өтүп жатат.