Башкы бет

 Акыркы жанылыктар

(no title)

ТалМУда окуу процесси интернет технологияларды кеңири колдонуу менен жүргүзүлүп жатат. Онлайн сабактар АВНден сырткары негизинен ZOOM аркылуу жана WhatsApp, Telegram тармактарынын видео-чат программаларын колдонуу менен ...
»»»

(no title)

2 апреля 2020г. Межвузовская Лаборатория Инклюзивного Образования Кыргызского Государственного Университета им. И. Арабаева провела он-лайн лекцию для студентов Иссыккульского Государственного Университета им. К. Тыныстанова и ...
»»»

(no title)

ТалМУнун окуу процесси 16-марттан баштап дистанттык-онлайн режимине өткөндүгүнө байланыштуу ТалМУнун алдындагы КОБББнын окутуучулары да онлайн режиминде студенттер менен кайтарым байланышта сабактарын өтүүдө ...
»»»

ТалМУда окуу процесси 16-марттан баштап дистанттык жана интернет-технологияларды колдонуу аркылуу дистанттык-онлайн режимдерде жүргүзүлүп жатат

ТалМУда окуу процесси 16-марттан баштап дистанттык жана интернет-технологияларды колдонуу аркылуу дистанттык-онлайн режимдерде жүргүзүлүп жатат. Билим берүүдө ТалМУнун электрондоштурулган AVN 85 "билим берүү порталы" жана WhatsApp, ...
»»»

И-18 группасы “Тарыхты окутуунун методикасы” предметинен Google classroom программасында түзүлгөн онлайн тест тапшырышты

И-18 группасы "Тарыхты окутуунун методикасы" предметинен Google classroom программасында түзүлгөн онлайн тест тапшырышты. Кызыктуу жана эффективдүү экенин айтышты. Тестте өздөрүнүн каталарын жана канча балл алганын ...
»»»
Дагы башка жанылыктар

 Университет жөнүндө

Талас мамлекеттик университети (ТалМУ) Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.07.2000-ж. №189 буйругунун жана КР Өкмөтүнүн 04.09.2000-ж. №546 токтомунун негизинде И.Арабаев атындагы КМПУнун, Ж.Баласагын атындагы КУУнун, КМКТАУнун (КГУСТА), К.И.Скрябин атындагы КУАУнун Таластагы филиалдарынын жана Талас айыл чарба техникумунун базасында уюшулган. ТалМУ юридикалык субъект катары юстиция органдарында 7.02.2000-ж. каттоодон өткөн.
статусу: Мамлекеттик жогорку окуу жайы
түзүүчүсү (учредитель): КРнын Билим берүү жана илим министрлиги
каржылануусу: Республикалык бюджеттин, контракттык негизде билим алган студенттердин төлөмдөрү, чарбалык ишмердиктен түшкөн кирешелер,
демөөрчүлүк жардамдар.
Учурда университеттин структурасына 3 факультет, аралыктан билим берүү технологиялар борбору (ЦДОТ) жана кесиптик орто билим берүү бөлүмү кирет.
2017-2018-окуу жылында университетте жалпы 125 окутуучу эмгектенүүдө. Алардын катарында:
-штаттагы илимдин докторлору – 3
-штаттагы илимдин кандидаттары – 37
Штаттагы окумуштуулук даражалуу окутуучулардын штаттагы окутуучулардын жалпы санына болгон пайыздык катышы 42% түзөт.
Толук маалымат

TalSU NEWS21 Телестудиясы