Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы

195Ташманбетов Тилек Тынаевич

кафедранын башчысы, ага окутуучу

Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы Талас мамлекеттик университетинин технология-экономикалык факультетинин курамында 2016- жылдын октябрь айында түзүлгөн. Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы толук кесиптик билим берүү багыты боюнча 580100 – экономика жана 521604 – бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит профили боюнча дипломдуу адистерди даярдайт. Штаттык түзүмгө ылайык бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасынын биринчи, экинчи жана үчүнчү циклдериндеги сабактарды окутуу үчүн экономика илимдеринин 3 кандидаты, социология илимдеринин 1 кандидаты, педагогика илимдеринин 1 кандидаты (доценттер) жана ага окутуучулар, окутуучулар эмгектенет.

Кафедранын профессордук-окутуучулар курамынын сапаттык курамы 25% түзөт. Ошондой эле БУА кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамы өздөрүнүн кесиптик деңгээлин жана квалификациясын (докторантура, аспирантура, изденүүчүлүк ж.б.) түрдүү семинар, тренингдерге катышуу менен жогорулатуунун үстүндө иштешет.

Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистиги боюнча студенттерди окутуу үчүн Талас мамлекеттик университетинин технология-экономикалык факультетинин китепканасында зарыл болгон окуу китептерди жана окуу-методикалык колдонмолорду камтыган жүз орундуу окуу залы бар. Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит адистиги боюнча даярдалып жаткан студенттердин жетиштүү билим алуусуна ылайыкталган заманбап компьютерлер менен жабдылган  компьютердик зал менен да камсыздалган.

Аталган кафедрасынын профессордук-окутуучулар курамы сабактарды усулдук жактан жетиштүү деңгээлде камсыз кылууга олуттуу көңүл бөлөт. Бардык окулуп жаткан курстар боюнча зарыл болгон окуу-методикалык көрсөтмөлөр  иштелип чыккан, лекциялардын электрондук варианттары түзүлгөн.

196Бүгүнкү күндө бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин, Кыргыз-орус славян университетинин, Кыргыз финансы-экономикалык академиясынын жана Ош технологиялык университетинин кафедралары менен илимий жана окуу-методикалык жактан тыгыз байланышта иш алып барат. Ошондой эле кафедра тарабынан иш берүүчүлөр менен бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуулары системалуу түрдө уюштурулуп, ал окуу жайдан тышкары форматта да ишке ашырылып турушат. Иш берүүчүлөрдү сурамжылоо жүргүзүлүп, студенттер менен жумуш берүүчүлөр ортосунда жолугушуулар үзгүлтүксүз жүргүзүлөт. Бул иш-чаралар илимий-практикалык конференциялар, методикалык жана практикалык семинарлар, бизнес-тренингдер түрүндө өткөрүлөт. Анын натыйжасында биздин көптөгөн бүтүрүүчүлөрүбүз иш менен камсыз болушууда.

Келечекте кафедранын материалдык-техникалык базасын, окутуунун билим сапатын, профессордук-окутуучулар курамынын сапаттык көрсөткүчүн эл аралык билим берүүнүн деңгээлине жеткирүү максаты алдыга коюлган жана учурда ушул багыттагы иштер ургаалдуу алынып барууда.

Кафедранын окутуучулук курамы:

Ташмамбетов Т. Т.

Дүйшөбаев К. С.