Тарых кафедрасы

123Жусупова Моймол Молдобековна

кафедранын башчысы, тарых илимдеринин

кандидаты, доцент

 

 

Тарых кафедрасы 2000-жылы гуманитардык факультетинин курамында уюшулган жана адистерди чыгаруучу негизги кафедра болуп эсептелет. Мындан тышкары ТалМУдагы бардык адистикке “Кыргызстан тарыхы” дисциплинасын окутууну тейлейт.

Кафедра буга чейин мезгил талабына ылайык адистерди даярдап келген. 2012-жылдан баштап аталган багыт боюнча бакалавр программасы менен адистерди даярдай баштаган.  Азыркы учурда тарыхый-фундаменталдык изилдөөлөрдү жүргүзүү жана тарых илиминин теориясын, методологиясын өздөштүрүүгө багытталган академиялык билимдерди берет.

126Кафедранын материалдык-техникалык базасында тарых адистигине ылайыктуу 3 аудитория жана керектүү жабдуулар менен жабдылган “Тарых борбору” бар. Аталган борбордо практикалык жана семинардык сабактар өткөрүлөт. Окуу процессинин графигине ылайык студенттер алган теориялык билимдерин тереңдетүү максатында археологиялык-этнографиялык, архивдик-музейлик жана педагогикалык практикалардан өтүп турушат.

Кафедрада  профессордук-окутуучулар жамааты жалпы саны – 12. Алардын ичинде: 5 илимдин кандидаты, 2 доцент, 2 доценттин милдетин аткаруучу, 4 билим берүүнүн мыктысы (М.М.Жусупова, К.А.Кенешбеков, З.К.Боромбаева, Ж.К.Абдиева), 2 ага окутуучу (Т.К.Көкөев, Э.К.Кулова), 4 окутуучу (З.К.Боромбаева, С.Т.Сатаева, Ж.С.Батырбаева, Д.З.Бекмуратова) жана 1 методист (С.Б.Нуралиева) эмгектенет. Кафедранын илимий сапаттык көрсөткүчү пайыздык катышы 50% түзөт.

129Акыркы беш жылдын ичиндеги илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 4 монография, 2 окуу-методикалык курал, 6 окуу-методикалык көрсөтмө жана 80 илимий макала жарык көргөн. Кафедра жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо боюнча  КР УИА,  Кыргыз Республикасынын Президентинин аппараты алдындагы “Мурас” фондусу,   И.Арабаев атындагы КМУ, Ж.Баласагын атындагы КУУ, Кыргыз-Түрк “Манас” университети, К.Карасаев атындагы БГУ, С.Нааматов атындагы НМУ, М.С.Скрябин атындагы Кыргыз-агрардык университети, Жалал-Абат мамлекеттик университети, БатМУ, КЭР Шинжан университети, Кыргыз Улуттук “Манас Ордо” комплекси менен тыгыз байланышта иш алып барат.

128 127 124 125