Талас мамлекеттик университети төмөндөгү орундарга конкурс жарыялайт:

Талас мамлекеттик университети төмөндөгү орундарга конкурс  жарыялайт:   Кесиптик орто билим берүү бөлүмүнүн директору кызмат ордуна – 1орун Табият таануу кафедрасына ага окутуучу кызмат орунга – 1 орун   Документтерди кабыл алуу мөөнөтү жарыя чыккан күндөн баштап  1 ай Конкурска Уландысы …

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАХМАТУЛИНСКИЕ-ОРМОНБЕКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

      ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Международный научный фонд им. Х.Рахматулина и Т.Ормонбекова, Институт физико-технических проблем и материаловедения НАН КР, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Международный университет инновационных технологий, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Кыргызский Уландысы …

Министерство образования и науки Кыргызской Республики Ошский государственный университет

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №1 Уважаемые коллеги! Ошский государственный университет приглашает Вас принять участие в Международной научной конференции «Языки в лингвоэтнокультурном пространстве Кыргызстана», посвященной 70-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора К.З. Зулпукарова. Намеченная проблематика отражает ведущие направления творческой деятельности ученого. Уландысы …

Талас мамлекеттик университети 2017-2018- окуу жылына адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт

Талас мамлекеттик университети 2017-2018- окуу жылына төмөнкү адистиктер боюнча кабыл алууну жарыялайт Талас мамлекеттик университетинин негизги милдеттеринин бири-келечектен көптү үмүттөндүргөн биздин жаштарга терең билим берүү менен аларга бардык шарттарды түзүп берүү жана аларды өзү тандаган кесиптердин ээси болууга багыттап даярдоо. Учурда окуу жайдагы билим Уландысы …

Талас мамлекеттик университети 2016-2017-окуу жылы үчүн төмөндөгү орундарга конкурс жарыялайт:

Доценттик кызмат орунга: Педагогика кафедрасына – 1 орун   Документтерди кабыл алуу мөөнөтү жарыя чыккан күндөн баштап  1 ай Конкурска катышуу үчүн документтердин тизмеси: Ректордун атына жазылган арыз Өздүк баракча Жогорку билими жөнүндө дипломунун көчүрмөсү Илимий даражасы же наамы жөнүндө Уландысы …

Талас мамлекеттик университети 2016-2017-окуу жылы үчүн төмөндөгү орундарга конкурс жарыялайт:

  Ага окутуучу кызмат орунга: Математика, физика жана информатика кафедрасына – 1 орун Техникалык процесстердин технологиялары кафедрасына -2 орун   Документтерди кабыл алуу мөөнөтү жарыя чыккан күндөн баштап  1 ай Конкурска катышуу үчүн документтердин тизмеси: Ректордун атына жазылган арыз Өздүк Уландысы …

Бош орундар жарманкеси — 2017

2017- жылдын 21 – апрель күнү саат 10 : 00 дө Талас мамлекеттик университетинин карьера борбору уюштуруп жаткан “Бош орундар жарманкеси” болуп өтөт. Студенттерди жана бүтүрүүчүлөрдү келип катышууга чакырабыз. Жарманке ТалМУнун башкы имаратынын чоң жыйындар залында өтөт.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Б.Н. Ельцина  ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО Уважаемые коллеги! Кафедра германской филологии Гуманитарного факультета КРСУ и Научный центр КРСУ «Перевод» приглашают принять участие в работе Межвузовской научно-практической конференции «Подготовка переводчиков в условиях становления государства и социокультурной трансформации современного общества», Уландысы …

Элдик революциялар жөнүндө илимий-тажрыйбалык конференция өтөт

2017-жылы 4-апрелде Талас мамлекеттик университетинде Адеп ыйман жана маданият жылынын алкагында «Элдик революциялар: кыргыз элинин адилеттик жана акыйкаттык учун жасаган курөшү» аттуу илимий-тажырыйбалык конференция өтөт.

Конференция для английской филологии

Министерство образования и науки Республики Казахстан КОСТАНАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А. БАЙТУРСЫНОВА Гуманитарно-социальный факультет Кафедра иностранной филологии                                                                 Уважаемые коллеги!        Приглашаем Вас принять участие в международном научном форуме «Языковое образование в Казахстане в условиях глобализации», которая состоится 27 Уландысы …