No Picture

ТалМУга сыйлык ыйгарылды

December 3, 2018 Talas 0

Талас мамлекеттик университети «EdNeT» агенттигинин жыл жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги менен Билим берүү жаатындагы сапатка кепилдик берүүчү «EdNeT» агенттиги тарабынан […]