No Picture

Көңүл буруңуздар!

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусу   “Адамга эң кыйыны –  күн сайын адам болуу” […]