Эл аралык илимий-практикалык конференция

И. Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик университети 2018-жылдын 20-апрелинде педагогика илимдеринин доктору, профессор, Орусиянын Табигый илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, этнопедагог, И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын башчысы Айчүрөк Токтополотовна Калдыбаеванын 60 жылдык мааракесине карата «Заманбап педагогикалык билим берүүнүн жана илимдин теориялык жана методологиялык көйгөйлөрү» аттуу эл аралык илимий-практикалык конференция өткөрөт.

Маалымат кат  Айчурок Калдыбаева-60

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*