Экономика жана башкаруу кафедрасы

071Турсалиева Гуля Жакыпбековна

кафедранын башчысысоциология  илимдеринин

кандидаты, доцент

“Экономика жана башкаруу” багытындагы адистерди даярдап чыгарган кафедра 2015-жылдын сентябрь айында ачылган. Ага чейин 2007-жылы ТалМУнун окмуштуулар кенешинин чечими менен түзүлүп, ал « Экономика жана бухгалтердик эсеп» кафедрасынын курамында болгон.

Азыркы учурда экономика жана башкаруу кафедрасы Талас регионунун экономикалык рыногунда эле эмес, Кыргызстандын жалпы аймагында атаандаштыкка жөндөмдүү, эмгек рыногунда зарыл болгон кесиптик компетенцияларга ээ болгон, заман талабына жооп берген жогорку квалификациялуу экономист-менеджерлерди даярдайт.

2012-жылдан тартып жогорку кесиптик билим берүү стандарты боюнча 580100 – “экономика” багытындагы бакалаврларды төмөнкү профилдерде даярдайт:

 • каржы жана кредит,
 • салыктар жана салык салуу,
 • дүйнөлүк экономика,
 • экономика жана жансыз мүлктү башкаруу,
 • экономикалык теория,
 • эмгектин экономикасы,
 • ишкананын экономикасы жана башкаруу072“Экономика жана башкаруу” кафедрасынын сапаттык курамы штаттык окутуучулардын 50% дан жогору түзөт. Алар: экономика илимдеринин 3 кандидаты, доценттер: А.Б.Барпыбеков, И.А.Рыскулбеков,А.Р.Садыкова; саясий илимдеринин кандидаты, доцент А.К.Укуева; ага окутуучу Ж.Э.Омурканова; окутуучулар: К.С.Султаналиев, Э.Ж.Мамадалиев,

  Э.М.Арыкбаева жана методист З.Сонколева.

  Экономика жана башкаруу кафедрасы атайын дисциплиналар боюнча – “экономикалык теория”, “өндүрүштүн экономикасы жана уюштуруу», «бухгалтердик эсеп жана аудит» лабораториялык класстарына ээ.

  Кафедранын тышкы байланышы тыгыз кызматташтыкта жүрөт. Мисалы, экономика жана башкаруу кафедрасы Кыргыз экономикалык университети, Ж.Баласагын атындагы КУУ, И. Арабаев атындагы КМУ, Б.Ельцин атындагы КРСУ, Ош технологиялык институту ж.б. жогорку окуу жайларынын тармакташ кафедралары менен тыгыз илим-изилдөө жана окуу-усулдук жаатында кызматташат.

  074Кафедра “2013-2017-жылдарда Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу шарттарында Талас облусунун экономикалык потенциалын жана калктын жашоо деңгээлин жакшыртуунун натыйжалуулугун жогорулатуу” аттуу комплекстүү долбооруна кошулган.

  2010-2012-жылдары кафедра “Талас облусунда төө буурчактын  өндүрүштүк натыйжалуулугун жогорулатуу” аттуу комплекстүү долбооруна кошулуп иштеген (жетекчиси  э.и.к., доцент А.Б.Барпыбеков).

  Талас облусунун көптөгөн ишканалары жана башкармалыктары менен жөнгө салынган байланыштар бар: стат башкармалыгы, салык башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АООТ “РСК-Банк” КФ, “ЭКО исламик банк”, “Кыргызстан”АК, “Аманбанк”КФ, Оптима Банк АК, Кыргыз инвестициялык сактык банкы жана алардын райондук филиалдары, сактык кассалары, микрокредиттик компаниялар – “Бай-Түшүм”, “Финка”, “Мол-Булак”, Талас облустук курулуш башкармалыгы, “Мегаком”, “Талас ПЭС”, Талас шаарынын салык башкармалыгы, “Талас – Сүт” ЖАК, “Биримдик” АК, “Айыл көмөк” АК жана көптөгөн айыл өкмөттөрүндө кафедрага тиешелүү адистиктердин бүтүрүүчүлөрү дипломдук практикалардан өтүп, андан кийинки жумуш ордуларын ушул мекеме-уюмдардан табышууда. Б.а. экономика адистиги боюнча бүтүрүүчүлөрдүн ишке орношуу көрсөткүчү салыштырмалуу бийик. Бул окутуунун сапатынын жана кафедранын ишмердүүлүгүнүн жакшы көрсөткүчү болуп саналат.

  073

 

 

Кафедранын окутуучулук курамы

Турсалиева Гуля Жакыпбековна

Омурканова Жамиля Эгенбердиевна

Арыкбаева Элиза Макеновна