Информациялык системалар, технологиялар жана энергофизика кафедрасы

075Курманалиева Айнура Озубековна

кафедранын башчысы, ага окутуучу

Информациялык системалар, технологиялар жана энергофизика кафедрасы ТалМУнун ректорунун №214 буйругунун негизинде 2005-жылы сентябрь айында «ИСТ жана ЭС» кафедрасынын негизинде уюшулган. Кафедра 552802.01 «информациялык системалар жана технологиялар» жана 551701.03 «электр (тармактары боюнча)» адистерди чыгаруучу кафедра болуп эсептелет.

Кафедранын материалдык-техникалык базасында 3 компьютердик зал жана 5 лабораториялык кабинеттер бар. Биринчи компьютердик залда акыркы муундагы  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 18 даана компьютер орнотулган, экинчи залында  Pentium  – 4. 2 ядерлүү 11 компьютер орнотулган. 3-залда Pentium – 4төн 10 компьютер орнотулган. Локалдык тармакка (сетке) 29 компьютер кошулган: компьютердик зал – информациялык борбор, окуу бөлүмү – деканат. Биринчи компьютердик залда бүткүл дүйнөлүк INTERNETке чыгууга мүмкүнчүлүк бар. “ИСТ” адистиктери үчүн компьютерлер төмөндөгү программалык камсыздоолор менен жабдылган: программалык тилдер Turbo Pascal 7,0, Qbasic 5,0, С+Builder, графика АutoCad 2010, Corel Draw, Adobe Photoshop CS, Adobe Image CS, 3D дизайндары; котормолордун программалары: Pzompt Familu 7,0 Magic Goodu;  аспиранттар жана студенттер үчүн программалар: Math CAD, статистика SPSS 12.0 Mat LAB; веб сайт түзүү үчүн программалар: Front Page, “ОБД” адистиги үчүн ПДД: Жол белгилери: 1-класстагы айдоочу студенттердин компьютердик №2 залындагы тестирлөө билими үчүн программалар: тил программасы Turbo Pascal 7,0 QBasic 5,0, С++ Builder, Delphi 7; графикалар: AutoCAD 2007, AutoCAD 2005, MathCAD, Prompt Familu 7,0. жана “ИСТ” адистиги боюнча компьютердик класстын базасында электрондук китепкана түзүлгөн.

Ал эми “электр (тармактары боюнча)” адистиктер үчүн атайын лабораториялык аудиторялар бар. Жеке компьютерлердин архитектураларын, локалдык тармактардын түзүлүш схемаларын, жеке компьютердик курамдуу бөлүкчөлөрүнүн кыймылынын принциптеринин орнотулушун үйрөнүү үчүн стенддер иштелип чыккан. Компьютерлерди оңдоо боюнча мастерская  бар.

Кафедранын бекитилген штаттык курамында 11 окутуучу эмгектенет. Алардын ичинен 4 доцент (3 илимдин кандидаттары), 5 ага окутуучу, 2 окутуучу бар. Кафедранын профессордук-окутуучуларынын сапаттык курамы 37,5%дан өйдөнү түзөт.

077 076

Акыркы 5 жыл аралыгында илим-изилдөө иштеринин жыйынтыгы боюнча кафедранын окутуучулары тарабынан 2 патент алынган жана 150 макала, 3 китеп жана 50 усулдук көрсөтмө жарык көргөн.

“ИСТ жана энергофизика” кафедрасы жогорку квалификациалуу кадрларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында ар кандай денгээлдеги өкмөттүк, областтык жана шаардык масштабдагы мекеме-уюмдар менен иш жүргүзөт. Айталы, администрациялар, айыл өкмөттөрү, областык, райондук, шаардык мекеме-уюмдар, өнөр-жай ишканалары, коомдук мекемелер, налог башкармалыгы, соцфонд башкармалыгы, АК “Талас-Сүт”, АК “Биримдик”, КБ “Кыргызстан”, “Кыргыз почтасынын” Таластагы филиалы, “Талас – финансы Бай-Төр” микрокредиттик компаниясы ж.б. менен келишимдин негизинде иш жүргүзүү, адистерди даярдоо, кызматка кабыл алуунун вакансиясын так, ачык  жүргүзүү ж.б. багытта иш алып барат. Ошондой эле кафедра КРнын ЦТМ өкмөттүк кызмат иши боюнча агенствосунун Таластагы бөлүмү менен тыгыз байланышта иштешет. Натыйжада алар жыл сайын КР өкмөттүк административдик ваканттык бош орундарына улуттук кадр резервдерин киргизип турушат.

Кафедранын Ж.Баласагын атындагы КУУнун, И. Арабаева атындагы КМУнун, КГУСТАнын, Ош технологиялык институттарынын кафедралары менен илимий, окуу-методикалык жактан байланыштары бекем.

Жанылыктар

Талас мамлекеттик университетинин технология-экономикалык факультетинде техникалык процесстердин технологиялары кафедрасында “Информациялык системалар жана технологиялар” адистиги боюнча окутуу программасын өркүндөтүү максатында өз-ара мамилелерди чыңдоо”-деген темада тегерек стол болуп өттү. Тегерек столго аталган университеттин окуу жана илимий иштери боюнча проректору М.С. Тургунбаев, жумуш берүүчүлөр (стейкхолдер), бүтүрүүчүлөр жана кафедранын жамааты катышышты. Тегерек столдун темасы боюнча кеңири талкуу жүрүп, кызыктуу жана жеткиликтүү өттү.