Математика, физика жана информатика кафедрасы

 

Математика, физика жана информатика кафедрасынын миссиясы:

Заманбап усулдарды жана технологияларды колдоно билген, кесипкөй компетенттүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү математика жана информатика мугалимдерин даярдоо.

 

 

Р089АЕВА Майрамкүл Тургунбековна

кафедранын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Математика кафедрасы 2000-жылы ачылган. 2005-2006-окуу жылында биринчи бүтүрүүчүлөрүн чыгарган. Бүгүнкү күндө математика, физика жана информатика кафедрасы  бакалавр даражасындагы математика мугалимдерин жана информатика мугалимдерин даярдайт. Математика, информатика адистигин аяктагандар ар кандай тармактарда иштөөгө жөндөмдүү жана төмөнкү кесиптик ишмердүүлүккө даяр болушат: педагогика, илимий-методикалык, социалдык-педагогикалык тармак, маданий тармакка, социалдык-башкаруу тармагы ж.б.

Кафедранын материалдык-техникалык базасына Wi-Fi интернет менен жабдылган ресурстук борбору, интерактивдүү доска жана  проектор менен жабдылган дарскана, методикалык кабинет жана эки компьютердик класс кирет. Мындан тышкары студенттер алган теориялык билимдерин тереңдетүү максатында шаардык мектептерден педагогикалык жана адаптациялык  практикалардан өтүп турушат.

091Кафедрада 13 кызматкер эмгектенет. Алардын ичинде илимдин кандидаттары: М.Т. Раева, К.А. Стамалиева, М.М. Шайланова жана Ч.Т. Раева; ага окутуучулар: Д.А. Батырбеков З.Т. Акматалиев, У.Э. Дуйшеналиева, Г.Ж. Дүйшеева  жана Ч. Кыштобаева; окутуучулар: Э.А. Абдраимов, Д.А. Касымбекова, Ч.А.Мамырова жана С.Ш.Боруева.

1996-жылдан бери кафедранын окутуучулары тарабынан 2 монография,  18 окуу-методикалык жана окуу куралдары, 64 илимий макала жарык көргөн.

Компьютерде лекциялардын, практикалык жана лабораториялык сабактардын электрондук варианттары бар. Кафедранын окутуучулары окуу процессин окуу-методикалык колдонмолор менен толук жабдууга аракеттенип жатат. Мисалы, лекциялык, практикалык жана лабораториялык сабактарды өтүү үчүн жазылган окуу материалдарынын электрондук варианттары сакталып, бардык дисциплиналар үчүн файлдар даярдалган,  тесттер түзүлгөн. Ошондой эле окулуучу предметтин мүнөзүнө жараша текшерүү иштердин материалдары даярдалган. Окутуучулар ар бир практикалык, лабораториялык сабакка методикалык көрсөтмө жазып колдонушат.

092Ресурстук борбор кафедрада өткөн ар түрдүү иш-чараларда студенттерге жана окутуучуларга зор көмөк берет. Борбор жаңы технологиялар менен жабдылган. Борбордун базасында семинарлар, тегерек столдор, методикалык секциялардын отурумдары өткөрүлүп турат.

Математика, информатика адистигинде окуган студенттер илимий-изилдөө потенциалын жогорулатуу максатында өткөрүлгөн илимий конференцияларга, семинарларга активдүү катышышат.

 

090       

 

Математика, физика жана информатика кафедрасынын курамы

1. Раева Майрамкул Тургунбековна
2. Стамалиева Калымкан Асаналиевна
3. Шайланова Майрамкан Мукановна
4. Раева Чынаркүл Тургунбековна
5. Абдырайымов Эркинбек Абдылдаевич
6. Батырбеков Догдурбек Атаярович
7. Акматалиев Замир Турусбекович
8. Кыштообаева Чолпон Асанкуловна
9. Дуйшеналиева Урумкан Эрмековна
10. Дуйшеева Гулина Жоломановна
11. Касымбекова Динара Аскарбековна
12. Мамырова  Чолпон  Абжалбековна
13. Боруева Сагын Шаршеновна