ТалМУда студенттик 16-илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү

ТалМУда Региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата “Аймактарды өнүктүрүүнүн жана санариптештирүүнүн актуалдуу маселелери” аттуу студенттик 16-илимий-практикалык конференциясы өткөрүлдү. Пленардык отурумда 3 презентациялык баяндамалар окулуп, секциялык отурумдарда 154 баяндама талкууланды. Секциялык иштер педагогика, физика-математикалык илимдер, тарыхый илимдер, табигый-экологиялык илимдер, филологиялык илимдер: лингвистика, адабият таануу, социалдык-экономикалык илимдер, техника илимдери боюнча жүрдү. Өзбекстандын, Россиянын жогорку окуу жайларынын студенттери да онлайн форматында өз докладдары менен чыгышты. Студенттердин мыкты деп табылган изилдөө иштери атайын жыйнакка жарыялануу шарты менен орундары боюнча грамоталар, сертификаттар ыйгарылды. Резолюция кабыл алынып, студенттердин илимий-изилдөө иштерин күчөтүү, башка окуу жайлары менен илимий кызматташтык алакаларды жайылтуу, чындоо максаттары университеттин приоритеттуу багыттарынын биринен экендиги белгиленди.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*