Айдоочулук күбөлүк

2016-2017-окуу жылында колледждин алдында ачылган автомектептин    окутуучулар менен студенттердин курамынан түзүлгөн үч тобунун 40 бүтүрүүчүсүнө айдоочулук күбөлүктөрү берилгени турат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *