Абитуриент

 

БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ

ТАЛАС МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

2019-2020 – окуу жылына абитуриенттерди

кабыл алууну жарыялайт

2019-2020-окуу жылына Талас мамлекеттик университетине студенттерди кабыл алуунун эрежелери

Правила приема студентов на 2019-2020 учебный год в ТалГУ

План приема по государственным образовательным грантам на 2018-2019 учебный год н квота грантовых мест для целевого приема абитуриентов в разрезе государственных вузов Кыргызской Республики

Список сотрудников Министерства образования и науки КР и его рег-х структур для включения в состав грантовых комиссий гос-х вузов

План приема в ТалГУ на 2019-2020 учебный год (бюджет)

Пороговые баллы для зачисления в вузы КР

График проведения туров отбора и зачисления абитуриентов

Перечень направлений с указанием дополнительных предметных тестов ОРТ

Перечень направлений, на которые результаты ОРТ не обязательны

Перечень направлений, на которые экзамены проводятся в вузе

 

Талас  мамлекеттик  университетинин  миссиясы 

Азыркы коомдун кесипкөй, компетенттүү жана атаандаштыкка  жөндөмдүү адистерин  даярдоо 

Материалдык-техникалык база 

Учурда окуу жайдагы билим берүү заманбап технологиялардын негизинде жүргүзүлүп, европалык  Болон процессинин стандарттарына ыңгайлашкан. Бүгүнкү күндө  университетте 4 окуу корпусу, 2 жатакана, 14 компьютердик класс, 5 илимий-методикалык китепкана иштейт. Бардык окуу корпустарында Интернет, Wi-Fi коюлуп, IT технологиялар менен жабдылган окуу аудиториялары, кабинеттери, адистештирилген лабораториялар уюштурулган.  

 Байланыштары 

ТалМУ бүгүнкү күндө Испания, Германия, Румыния, Индия, Түркия, коңшулаш Казахстан, Россия ж.б. мамлекеттердин жогорку окуу жайлары менен тыгыз кызматташып  келет.   

Жеңилдиктери 

       Аз камсыз болгон студенттерге, жетимдерге, көп балалуу үйбүлөдөн келген студенттерге университет тарабынан социалдык жактан колдоолор  көрсөтүлүп турат, башкача айтканда, контракттан 50% чейин жеңилдиктер каралат. 

ТалМУга тапшыруу үчүн төмөнкүдөй документтер талап кылынат: 

 • абитуриенттин ректордун наамына жазган арызы (атайын  бланкага); 
 • орто билими  жөнүндөгү мамлекеттик үлгүдөгү документтер (аттестат, диплом); 
 • паспорт же башка документтердин копиясы (күбөлүк, ID –карт ж.б.); 
 • 3х4 өлчөмүндөгү 6 даана сүрөт. 
 • Документтерди кабыл алуу дареги: Талас шаары, К.Нуржанов гүлбагы 25, аудитория 101. 
 • Байланыш телефондору:     6-10-365-39-98, 5-3929(0772925144,  0703057904) 

ТалМУнун курамы:

 • Технология – экономикалык факультети
 • Табият таануу жана педагогика факультети
 • Гуманитардык факультет
 • Кыргыз-түрк факультети
 • Орто кесиптик билим берүү бөлүмү (колледж)
 • Лицей