Башкы бет

  • Талас мамлекеттик университетине кош келиңиздер!

Талаc мамлекеттик университети

Талас мамлекеттик университети 2000- жылдын 25-июлундагы Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгынын негизинде ачылган. ТалМУнун кесиптик билим берүү ишмердигин жүргүзүү укугу берилген лицензия АЛ №346, каттоо номери 1-141. Университеттин өзөгүн 1996-жылдан баштап түзүлгөн И.Арабаев атындагы педагогикалык университетинин, Кыргыз мамлекеттик курулуш, архитектура жана транспорт университетинин (КГУСТА) жана Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин филиалдары түзгөн. Ушул окуу жайлары бириктирилип Талас мамлекеттик университети болуп түзүлгөн. Бүгүнкү күндө аталган университетте 7 окуу корпусу, 2 жатакана, 14 компьютердик класс, 5 илимий-методикалык китепкана иштейт. Бардык окуу корпустарында интернетке кошулган класстар бар. Кабелсиз байланыштагы Интернети, Wi-Fi коюлуп, жаңы IT технологиялар менен жабдылган окуу аудиториялары, кабинеттери, адистештирилген лабораториялар уюштурулган. Учурда окуу жайдагы билим берүү заманбап технологиялардын негизинде жүргүзүлүп, европалык Болон процессинин стандарттарына ыңгайлашкан. Аз камсыз болгон студенттерге, жетимдерге, көп балалуу үй-бүлөдөн келген студенттерге университет тарабынан социалдык жактан колдоолор көрсөтүлүп турат, башкача айтканда контракттан 50% чейин жеңилдиктер каралган. Талас мамлекеттик университетинде:

  •  3 — илимдин доктору жана профессорлору;
  • 42 — илимдин кандидаты жана доценттери;
  • 45 — улук окутуучу;
  • 35 — аспирант-изденүүчү эмгектенишет.